WUM Logo
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Baza pracowników Uczelni
Pracownicy  
 
Welcome
Nowe wyszukiwanie
Wyszukiwanie > Wyniki wyszukiwania
Search results: 13

    Imię i Nazwisko   Kod jednostki   Nazwa jednostki   Stanowisko   Adres e-mail   Telefon praca   Pokój 
Hand icon Agnieszka GrabośAFF1Dział FinansowySpecjalistaagnieszka.grabos@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 423Rektorat, pok. 423
Hand icon Agnieszka ZonenbergAFF1Dział FinansowySamodzielny Referentagnieszka.zonenberg@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 420Rektorat, pok. 420
Hand icon Aneta WoźniakAFF1Dział FinansowySpecjalistaaneta.wozniak@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 420Rektorat, pok. 420
Hand icon Dorota PieczykolanAFF1Dział FinansowySpecjalistadorota.pieczykolan@wum.edu.pl Rektorat
Hand icon Dorota WinnickaAFF1Dział FinansowySpecjalistadorota.winnicka@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 422Rektorat, pok. 422
Hand icon Elżbieta KazimierowskaAFF1Dział FinansowySpecjalistaelzbieta.kazimierowska@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 422Rektorat, pok. 422
Hand icon Iwona GoździkAFF1Dział FinansowyZastępca Kierownika Działuiwona.gozdzik@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 499Rektorat, pok. 421
Hand icon Joanna MusiatowiczAFF1Dział FinansowyStarszy referentjoanna.musiatowicz@wum.edu.pl Rektorat, pok. 422
Hand icon Justyna SępkaAFF1Dział FinansowyKierownik Działujustyna.sepka@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 391Rektorat, pok. 421
Hand icon Lidia Longchamps de BerierAFF1Dział FinansowySpecjalistalidia.opalka@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 420Rektorat, pok. 420
Hand icon Małgorzata MateńkaAFF1Dział FinansowyStarszy referentmalgorzata.matenka@wum.edu.pl Rektorat, pok. 423
Hand icon Małgorzata PaszkowskaAFF1Dział FinansowySpecjalistamalgorzata.paszkowska@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 432Rektorat, pok. 432
Hand icon Monika CzerkoAFF1Dział FinansowySpecjalistamonika.czerko@wum.edu.pl(+48 22) 57 20 433Rektorat, pok. 432
1
Page 1 of 1Prev Next